Mesafeli Satış Sözleşmesi

11 Aralık 2022

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Paylaş

 TARAFLAR


1.1 - SATICI


Ünvanı

www.bahcecimden.com


Adresi

YENİ MAH.NO:2 FİNİKE/ANTALYA


Telefon

05336603632


 ALICI


Adı Soyadı

TC Kimlik No

Fatura Adresi : Faturanın önyüzünde bulunmaktadır.

Alınan Ürünler

Toplam Satış Bedeli

Ödeme Şekli

Teslim Edilecek Kişi

Telefon numarası

Teslimat Adresi

Fatura Edilecek Kişi/Kurum

Fatura Adresi

Vergi Dairesi

Vergi Sicil Numarası / TC Kimlik No

 

 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya www.bahcecimden.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bahcecimden.com sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.  GENEL HÜKÜMLER


 


 ALICI, SATICI 'ya ait http:// www.bahcecimden.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun  teslim edilmesinden sorumludur.


 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


 Meyvelerimiz dönemsel olarak +-%5 oranında değişiklik gösterebilir.


Ürün görsellerinde görünen meyve istifi/koli içi yerleşimi, meyve boyuna ve çapına göre değişiklik gösterebilir. Kolilerin içindeki meyve adetleri görsellerden farklı olabilir.


 İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.


 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. CAYMA HAKKI 


Niteliği itibarıyla  taze meyve/sebze gibi ürünler iade edilemeyecği için  cayma hakkı kullanılamaz. Taze meyve/sebze ürünlerinde ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek www.bahcecimden.com a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Taze meyvede,iade olmayıp kullanılmayacak durumda olan ürün miktarı müşteriye gönderilecektir. Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir. 

 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


 "Alıcı”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini "ALICI’dan talep edebilir. "Alıcı”, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı "SATICI”nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


 "ALICI’nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, "SATICI”ya karşı sorumlu olacaktır.


 YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, FİNİKE Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.


Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


SATICI


WWW.BAHCECIMDEN.COM

Hemen Ara WhatsApp